Příspěvky k minulosti Žacléřska

Výřez z mapy žacléřské farnosti z první poloviny 19. století
(Státní okresní archiv v Trutnově, fond Farní úřad Žacléř, inv. č. 1a, kn. 1a, Farní kronika 1835 – 1948)

*** VSTUP NA PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY ***

 
 
 
 
 
 
Aktualizace: Vlastimil Málek, pátek, 21. července 2006 15:07:27